Home

Hrvatski jezik 5 razred promjenjive i nepromjenjive riječi

Englisch mit Birkenbihl Movies lernen. Statt pauken Film sehen & Englisch ist gelernt. Brain-friendly nutzt die automatischen Lernmechanismen des Gehirns. So macht Englisch Spa Besplatne online instrukcije za osnovnu školu. Preko 1300 video lekcija, primjeri riješenih zadataka, kvizovi za provjeru znanja i još mnogo toga! Prvi je hrvatski internetski portal koji informacijske tehnologije koristi u svrhu svladavanja školskog gradiva 5. razred Hrvatski jezik vrste riječi padeži ponavljanje pridjevi vrste pridjeva komparacija pridjeva ŠKOLA, spoji zabavne riječi 4.RAZRED Spoji autor Magdalena37

Englisch für Anfänger - Fortgeschritten

 1. Volimo jezik. Menu and widgets. Home; O meni i vama: Kontakt: Search for: 5. razred PROMJENJIVE I NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI. 1. U rečenicama crvenom bojom podcrtaj prijedloge, zelenom priloge, a plavom opisne pridjeve. Iznad priloga napiši o kojoj se vrsti priloga radi. a) Tena je jučer radosno ušla u učionicu s novim prijateljima. b) Kada je sjela na stolac, vidjela je malenu mačku.
 2. 5. razred Hrvatski jezik vrste riječi definicije ponavljanje i ispitivanje ponavljanje pridjevi vrste pridjeva teška ljestvica riječi Pronađi riječ autor Jakovpetkovi
 3. vrste riječi promjenjive. nepromjenjive. imenice ( dječak, stol) prilozi prijedlozi ( o, okolo) pridjevi ( hrvatski, lijep) veznici ( ali, i) brojevi ( jedan, prvi) čestice ( li, ne) glagoli ( brinuti se, trčati ) usklici ( ajme, oj) Neki se brojevi ne mijenjaju, a neki se prilozi mogu stupnjevati ili komparirati. Pri mijenjaju riječi po oblicima može doći do glasovnih i naglasnih.
 4. ENGLESKI | 2000 REČI U 4 KLIPA | PRVIH 500 OD 2000 REČI SA KOJIMA POSTAJETE SAMOSTALNI U UČENJU - Duration: 47:46. language expert 267,795 view
 5. Hrvatski jezik za 5. razred: pregled lekcija. Hrvatski; Matematika; Povijest; 1.1 Sporazumijevanje 1.2 Hrvatski jezik jezik 1.3 Rečenica - osnovna jedinica priopćavanja 1.4 Promjenjive riječi 1.5 Predikat i subjekt u rečenici 1.6 Rečenice po sastavu 1.7 Glas, slog, riječ 1.8 Veliko i malo početno slovo 1.9 Značenje riječi 1.10 Zbirne imenice 1.11 Riječi za imenovanje pripadnosti.
 6. HRVATSKI JEZIK 2. r. SŠ Nepromjenjive riječi veznici, usklici, čestice Autor: Kristina Stipić Ćorluka

Pridjevi -vježba za 5 razred osnovne škol. vjezba prilozi. Priroda 5 ispit 3. 2 Pismni Ispit Iz Prirode 6 . pridjevi vjezba. sKLONIDBA IMENICA. Priroda - sređeno.pdf. VELIKO I MALO SLOVO -VJEŽBA. NEPROMJENJIVE_VRSTE_RIJECI . Hrvatski_jezik_5. Test 5 Razred Povijest Novo. Ispiti_znanja. Download Now. Jump to Page . You are on page 1 of 3. Search inside document . NEPROMJENJIVE I PROMJENJIVE. HRVATSKI JEZIK. NEPROMJENJIVE RIJEI. PRIPREMA ZA ISPIT ZNANJA. Pozorno itaj pitanja. Sve odgovore pii pisanim slovima. IME I PREZIME. RAZRED. NADNEVAK. u PUNI NAZIV KOLE. MJESTO. 5 8 BODOVI. OCJENA 1 Zaokrui toan odgovor.. Nije mi jasno kako ne zna pjesmu koju smo esto pjevali u koli. a) Sve su podcrtane rijei promjenjive. b) Sve su podcrtane. Hrvatski jezik 5 1. Hrvatski jezik danas 2. Gramatika hrvatskoga jezika 3. Gramatika hrvatskoga jezika 4. Pravopis 5. Odigraj sljedeću igru tako da razvrstaš riječi na promjenjive i nepromjenjive. Na povećanom prikazu igre klikni na kameleona, a zatim na vrstu riječi koju mu želiš pridružiti. Ako pogriješiš, kameleon će pocrvenjeti. Povećaj interaktivni prikaz. Zanimljivost. Slikokazi sadrže dvadeset i jednu PP prezentaciju i prate jezično gradivo udžbenika za hrvatski jezik u svim razredima osnovne škole - Hrvatska krijesnica.. Svaka je udžbenička jedinica uobličena u slikokaz redoslijedom kakav je u udžbeniku: motivacija za lingvometodič ki predložak, tekst lingvometodičk oga predloška, pojmovi koje treba ponoviti, razgovor o tekstu, obradba same.

Kviz Nepromjenjive vrste riječi...Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati i razlikovati priloge, prijedloge, veznike, čestice i usklike.. Nepromjenjive i promjenjive riječi (križaljka) 2016 October 26, 2016, 5. razred HRVATSKI JEZIK, Hrvatski jezik Petaši su imali mjesečni projekt Priča jesenskoga šešira. Morali su ukrasiti svoj šešir raznovrsnim jesenskim plodovima, dati mu... + Kviz Junaci Pavlove ulice Žana Majić, October 26, 2016 October 26, 2016, 5. razred HRVATSKI JEZIK. Kliknite sljedeći link i provjerite. PROMJENJIVE I NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI, V. RAZRED. Ime i prezime, razred:.. 1. Odredi vrste i gramatičke kategorije podcrtanih/ispisanih riječi. Na rubu malena, vrlo malena gradića leži star, zapušten vrt. A u njemu oronula kuća u kojoj je stanovala Pipi Duga Čarapa. Bilo joj je tek devet godina, no živjela je sama samcata. Nije imala ni mame ni tate, a to je zapravo bilo zgodno. Igre : nepromjenjive riječi Informacije o igri. OPIS IGRE. CJELINA: NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI. Cjelina obuhvaća nastavne teme Promjenjive i nepromjenjive vrste.

2.1 Promjenjive i nepromjenjive riječi Eduvizij

Naslov Detodičkih preporuka Promjenjive i nepromjenjive riječi Predmet (ili međupredmetna tema) Hrvatski jezik Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika ili izvannastavne aktivnosti se izvodi. Razred 5. Broj nastavnih sat 1 OBVEZNI ELEMENTI Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili međupredmetnih tema objavljenih u NN ) OŠ. Kviz kojim ćeš ponoviti sadržaje iz jezika na kraju 4. razreda - imenice, glagole i pridjeve NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI - VJEŽBA . 1. Dopuni rečenice! Prijedlog . sa. rabimo ispred riječi koje počinju _____ NEPROMJENJIVE I PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI - VJEŽBA Author: Mladen Minić Last modified by: HJ Created Date: 11/19/2015 8:10:00 PM Company: AUDIOLEKTIRA Other titles: NEPROMJENJIVE I PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI - VJEŽBA NEPROMJENJIVE I PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI - VJEŽBA.

School subject: Hrvatski jezik Level/group: 5. razred Age: 11-12 Main content: Nepromjenjive vrste riječi Other contents: Nepromjenjive vrste riječi Add to my workbooks (7) Embed in my website or blog Add to Google Classroom Share through Whatsap Hrvatski je jezik podosta kompliciran. Kod nas postoji točno deset vrsta riječi odnosno imenice, zamjenice, pridjevi, brojevi, glagoli, prilozi, veznici, prijedlozi, čestice te usklici. Te se grupe dijete unutar sebe na promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi Promjenjive vrste riječi Nepromjenjive riječi (5.r.) Hrvatski jezik, 5.r. OŠ . Hitova: 345. Nepromjenjive vrste riječi su: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice. Provjeri u vježbi poznaješ li dobro ove vrste riječi. Što su prilozi? Što su prijedlozi? Što su veznici? Što su usklici? Što su čestice? hrvatski jezik peti razred nepromjenjive riječi prijedlozi prilozi čestice usklici veznici Pret. Hrvatski jezik, 5.r. OŠ . Hitova: 176. Znaš li nabrojati nepromjenjive vrste riječi i znaš li njihove definicije? U vježbi spoji parove. Definiciju poveži s vrstom riječi kojoj pripada. hrvatski jezik peti razred nepromjenjive riječi prijedlozi prilozi čestice usklici veznici Pret; Sljedeće . Back To Top. Nepromjenjive vrste riječi su: prilozi, prijedlozi, veznici, usklici i čestice. Provjeri u vježbi poznaješ li dobro ove vrste riječi

Promjenjive riječi su one koje svoj oblik mijenjaju u različitim rečeničnim položajima, ali ne i osnovno značenje.Imenice, pridjevi, većina brojeva, zamjenice i glagoli promjenjive su riječi, sastoje se od osnove i nastavka.Osnova je stalni, nepromjenjivi dio riječi, a dio riječi koji se mijenja zove se nastavkom.Osim promjenjivih riječi, postoje i nepromjenjive vrste riječi Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Isabela 106776 85 Pismena provjera znanja, VI. razred. Isabela 91085 86 Pismena provjera znanja, VII. razred. Isabela 41259 87 Pismena provjera glagoli. Isabela 16683 88 Pismena provjera znanja, V. razred. Isabela 124151 89 Promjena imenica. Isabela 13764 90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi. Isabela 39490 91 Nezavisno složene rečenice. 6 Obrazovni ishodi: 5. RAZRED TEMA Jednoznačnost i višeznačnost riječi NEDOVOLJAN Ne razlikuje osnovno i preneseno značenje riječi. DOVOLJAN Razlikuje osnovno značenje riječi. DOBAR Razumije razliku između osnovnoga i prenesenog značenja riječi. VRLO DOBAR Objašnjava višeznačne riječi. Oprimjeruje nekoliko višeznačnih riječi. ODLIČAN Oprimjeruje višeznačne riječi PROMJENJIVE I NEPROMJENJIVE RIJEČI. Za početak nekoliko slatkih rečenica: Hoćeš li čokolade? Obožavam čokoladu! Koja ti je čokolada najdraža? Stalno razmišljam o čokoladi. Kupi mi kroasan s čokoladom. U svakoj od navedenih rečenica pojavljuje se ista imenica - čokolada. Međutim, ona nema u svakoj rečenici isti oblik, već joj se završetak mijenja: čokolad-a, čokolad-e.

Croapi automatski određuje vrste riječi u rečenici na hrvatskom jeziku. Unesite rečenicu i otkrijte imenice, glagole, pridjeve, zamjenice i ostale vrste riječi u njoj School subject: Hrvatski jezik Level/group: 5. razred Age: 11-12 Main content: Riječi Other contents: Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi Add to my workbooks (2) Embed in my website or blog Add to Google Classroom Share through Whatsap hrvatski jezik 5 razred materijali: 26: 2: hrvatski jezik 5 razred promjenjive i nepromjenjive riječi: 21: 3: hrvatski jezik 5 razred gramatika: 21: 4: zadaci za malu školu: 19: 5: hrvatski jezik 5 razred vježba: 18: 6: hrvatski jezik 6 razred testovi glagolska vremena: 17: 7: antun šoljan kratki izlet primjer eseja: 15: 8: hrvatski jezik 5 razred književnost : 15: 9: hrvatski jezik 6. zadatak o vrstama riječi by kradljivica in Types > Brochures and zadatak o vrsta riječi Hrvatski jezik, 5. razred Kriteriji praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika na razini ŽSV-a 2015./2016. JEZIK Sumativno vrednovanje Formativno vrednovanje ŠTO SE VREDNUJE? ŠTO SE VREDNUJE? -razlikovanje i oprimjeravanje jednoznačnih i višeznačnih riječi -razumijevanje temeljne uloge i razlikovanje promjenjivih i nepromjenjivih vrsta riječi -prepoznavanje glagolske osobe/lica i.

Dec 4, 2018 - Vjezba Nepromjenjive i Promjenjive Vrste Rijeci. Dec 4, 2018 - Vjezba Nepromjenjive i Promjenjive Vrste Rijeci. Stay safe and healthy. Please practice hand-washing and social distancing, and check out our resources for adapting to these times. Dismiss Visit.. Saved from scribd.com. VELIKO I MALO SLOVO -VJEŽBA. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Promjenjive i Nepromjenjive Vrste Riječi by kika_ratm in Types > School Work y promjenjive i nepromjenjive vrste riječi Promjenjive i nepromjenjive riječi (Učenje nas mijenja) Obradba: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova i nastavak. Prilozi (Kako učiti) Obradba: pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina) HRVATSKI JEZIK I DVOJEZIČNOST. VELIKO POČETNO SLOVO. PROMJENJIVE I NEPROMJENJIVE VRTSE RIJEČI. NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI 1AB . 1A,1B . 1C. Naziv kolegija Hrvatski jezik I. Status kolegija Obvezni Godina 2.1. godina Semestar semestar ECTS bodovi 7 Nastavnik Dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić e-mail jmudrovcic@unizd.hr vrijeme konzultacija Ponedjeljak: 11.00 -11.30; utorak: 13.00 14.00 Suradnik / asistent - e-mail -vrijeme konzultacija -Mjesto izvođenja nastave-Oblici izvođenja nastave Predavanja, seminari; konzultacije. VRSTE RIJEČI 45 1. Promjenjive 46 1.1. Imenice 48 1.2. Glagoli 50 Kondicional I 52 Kondicional II 53 Glagolski oblici 55 1. Jednostavni glagolski oblici 56 1.1. Infinitiv 56 1.2. Imperativ 57 1.3. Prezent 58 1.4. Aorist 60 1.5. Imperfekt 61 2. Složeni glagolski oblici 62 1.1. Perfekt 62 1.2. Pluskvamperfekt 63 1.3. Futur I 64 1.4. Futur II 65 1.3. Pridjevi 66 1.4. Brojevi 68 1.5. Zamjenice.

Hrvatski 5 razred nepromjenjive riječi - Nastavna sredstv

 1. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Isabela 106809 85 Pismena provjera znanja, VI. razred. Isabela 91106 86 Pismena provjera znanja, VII. razred. Isabela 41269 87 Pismena provjera glagoli. Isabela 16692 88 Pismena provjera znanja, V. razred. Isabela 124177 89 Promjena imenica. Isabela 13774 90 Nezavisno složene rečenice i služba riječi. Isabela 39506 91 Nezavisno složene rečenice.
 2. - prepoznavati i gramatički opisati promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Preduvjeti za upis - Osnove jezične kulture, temeljna gramatička i pravopisna predznanja predviđena srednjoškolskim programom Hrvatskoga jezika - Temeljne komunikacijske sposobnosti -Osnove informatičke pismenosti Sadržaj kolegija Sporazumijevanje: jezično i nejezično. Jezične uloge. Jezične . djelatnosti.
 3. Hrvatski_jezik_5. Pridjevi - osn.šk. Za HRVATSKI JEZIK S KNJIŽEVNOŠĆU. 8 Ugljik i Org Spojevi . NEPROMJENJIVE_VRSTE_RIJECI . Stručni ispit učitelji i profesori - opći dio. 2.razred cijeli sažetak. VRSTE RIJEČI. 3. pridjevi priprava. 118., 119. 133. 35. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST_A. 55. Ishodi (Popis Autora i Djela) Descargar ahora. Saltar a página . Está en la página 1 de 5.
 4. analiza www.Os-ljgaj-luzani.skole.hr, njegove teme (hrvatski jezik 5 razred prilozi, hrvatski jezik 6 razred zamjenice) i glavni konkurenti (moje-instrukcije.com, sjedi5.com, hrvatskijezik.eu) Toggle navigation Hrvatskasites.com. Analiza. Os-ljgaj-luzani.skole.hr. Search Engine Vidljivost temelji se na web stranici rang u SERPs na 2 riječi. Mi prikupljaju podatke o više od 262,964 s.
 5. Hrvatski jezik / 5. razred. HR-ALFA-HRV5-0105 . 0 17 27 Hrvatske jezične niti 5 (2019.) Udžbenik iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole. Udžbenik. ALFA d. d. HR-ALFA-HRV5-0105 - Izdanje 1, 2019 - Stranica 156 Autori: Sanja Miloloža, Rada Cikuša, Davor Šimić, doc. dr. sc. Bernardina Petrović demo. Tablica sadržaja Dodatci. Tablica sadržaja; Dodatci; 1. IZRAŽAVAMO SE I.
 6. Vrste riječi u rečenici - promjenjive i nepromjenjive riječi. PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI SU: IMENICE koje mogu biti opće, vlastite izbirne. Imenicama možemo odrediti rod(m/ž/sr./, broj (jd/mn) ipadež (N,G, D, A, V, L, I). Zbirne imenice kazuju množinu, ali kododređivanja gramatičkih kategorija pišemo kao jedninu. GLAGOLI njima određujemo lice/osobu(1.,2.,3.), broj (jd/mn) i.
 7. BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST VI RAZRED 5 sati sedmično 175 sati godišnje Oblast KNJIŽEVNOST: - Nastavna jedinica List na putu Š. Pandžo se ne realizuje (realizuje se u 3.razredu

Hrvatski jezik II lekcija V : Gramatičke kategorije Gramatička kategorija predstavlja razred (vrstu) u koji se svrstavaju pojedine riječi ili oblici riječi s obzirom na svoje gramatičke osobine. Vrste gramatičkih kategorija: 1. kategorija vrste riječi (promjenjive i nepromjenjive riječi Hrvatski jezik - gramatika Gramatički Ako ti je jasno većina ovoga što piše ovdje niže (pod uvjetom da si završio/la 8. razred) moram priznati da onda zaista imaš nešto u glavi. Gramatika se ne može naštrebati. Treba je razumjeti. Svojim učenicima uvijek objasnim i čemu gramatika služi. Ako nisi moj/a evo objašnjenja (a mojima podsjetnik): Gramatika je ustvari poput logike. HRVATSKI JEZIK. POČETNA INTERNETSKA NASTAVA 7.ab internetska nastava 8.ab Učenički radovi - pano STRUČNI I KNJIŽEVNI RADOVI OVDJE SE NALAZE VJEŽBE I UPUTE ZA UČENIKE Tko još nije riješio provjeru razumijevanja filma, neka to učini... (klikni na sliku) pitanja za provjeru razumijevanja lektire - v. majer: iz dnevnika malog perice. 8. ab razred - lektira: dokumentarni film (usmena.

5. razred PROMJENJIVE I NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI ..

Promjenjive i nepromjenjive riječi. Uočio/uočila si da neke riječi nemaju uvijek isti oblik, da su promjenjive, ali da i kao takve zadržavaju svoje značenje. Osim njih postoje i one riječi koje su uvijek iste i nepromjenjive. Doznaj kako neke riječi mijenjaju svoj oblik i kako ih pravilno upotrebljavati u pisanju i govorenju. U ovoj nastavnoj cjelini kriju se brojni zanimljivi zadatci. Polugodišta 5. a razred RUJAN: / LISTOPAD: 11. 10. Hrvatski jezik - diktat 15. 10. Engleski jezik - gradivo 1-4 lekcija 17. 10. Matematika - prvi ispit znanja (prirodni brojevi) 22. 10. Hrvatski jezik - kratka provjera znanja (promjenjive i nepromjenjive riječi) 29. 10. Njemački jezik - gradivo 1-4 lekcija STUDENI: 07. 11. Hrvatski jezik - prva školska zadaća 08. 11.

Promjenjive i nepromjenjive riječi - Nastavna sredstv

 1. 8. razred Hrvatski jezik. Hrvatski jezik. 16-03 Vitomir Lukić- Konjušnica. 17-03 Ponavljanje i vježbanje - slovnica. 19-03 A. Vuletić-Kad budem velik kao mrav . 23-03 Slovnica - opetovanje. 24-03 Jure Kaštelan - Proljeće je slikar. 25-03 Personificiraj svoje godišnje doba . 26-03 Pravopisna vježba. 30-03 Lektira. 31-03 Povijest jezika. 01-04 Antun Branko Šimić- Molitva na putu. 02-04.
 2. Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda 1. PONOVIMO GRADIVO 5. RAZREDA HRVATSKI JEZIK - hrvatski jezik - hrvatski književni jezik - zavičajni govori - narječje: - štokavsko, kajkavsko, čakavsko - materinski jezik - razgovorni jezik - službeni jezik - manjinski jezik - drugi jezik - dvojezičnost - jednoznačnost i višeznačnost riječi - osnovno i preneseno značenje riječi.
 3. 5. RAZRED. NASTAVNO PODRUČJE JEZIK TEME 1. Jednoznačnost i višeznačnost riječi Ključni pojmovi: osnovno značenje riječi, preneseno značenje riječi, jednoznačnost i višeznačnost riječi. Obrazovna postignuća: razlikovati osnovno značenje riječi i preneseno značenje poznatih riječi; oprimjeriti nekoliko višeznačnih riječi; prikladno primjenjivati višeznačne riječi u.
 4. O Bože, kako li je samo sladak i mio moj hrvatski jezik! Na tom jeziku progovorih svoje prve riječi, slušah prve priče, pisah prva slova. Hrvatski mi je utkan u srce nevidljivim nitima radosti. Pri svakoj uporabi hrvatske riječi srce mi zaigra kao da neka opojna slatkoća prolazi mnome, teče dalje i dalje, a ja osjećam kao da sam u nekom snu jer me nosi daleko od zbilje, gdje nitko ne.
 5. Hrvatski jezik i dvojezičnost 17; Opisivanje 21; Pripovijedanje 25; Stvaralačko prepričavanje 29; Izvješće i sažetak 33; Slikovne upute i oznake 37; Elektroničko pismo 41; Zahvala, isprika, zahtjev, poziv 45; STRANICA PODSJETILICA 1 49; 2. GRAMATIKA I JEZIČNA UPORABA. Promjenjive i nepromjenjive riječi 51; Glagoli - glavne riječi u.
 6. Hrvatski jezik Organizacijska jedinica Katedra za češki jezik i književnost ECTS bodovi 5 Šifra Riječ - promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Sklonjive riječi i njihove gramatičke kategorije; Glagolski i padežni sustav hrvatskoga standardnoga jezika. Vremenska raslojenost jezika. Jezični purizam i jezično posuđivanje. Sinonimija. Homonimija. Podrijetlo i vrsta frazema.
 7. Bosanski, hrvatski, sri jezik i književnost je obavezan predmet na eksternoj evaluaciji u Kantonu Sarajevo. Stoga, ispitni katalog za eksternu evaluaciju znanja iz Bosanskog, hrvatskog, srog jezika i književnosti predstavlja temeljni dokument ispita u kojem su navedeni i objašnjeni ciljevi eksterne evaluacije, sadržaji koji se ispituju, tipovi zadataka i vrednovanja istih u školskoj.

Vrste riječi - Hrvatska školska gramatik

5. razred Hrvatski jezik. Hrvatski jezik. 16-03 Anđeli. 17-03. Ptice i rodni kraj. 18-03 Anđeli prepričavanje. 18-03 Proljeće - Mladen Kušec. 19-03 Dan očeva. 23-03 Upravni i neupravni govor - vježba. 24-03 Leptir - obrada . 25-03 Mjesečeva priča, Grigor Vitez (obrada pjesme) 26-03 Recept za ukusan proljetni dan, Nada Iveljić. 27-03 Upravni i neupravni govor - vježba. 30-03. 8,55 - 9,40 5.a JEZIK - tema od 2.- 10. Nepromjenjive i promjenjive vrste riječi - vježbanje pristupnici prva dva sata usmeni dio ispita Marijana Džalo 4. 10,45 - 11,30 7.a JEZIČNO IZRAŽAVANJE - tema 5. Vijest - obrada Mirela Prokeš 5. 11,35 - 12,20 7.b JEZIČNO IZRAŽAVANJE - tema 5 Hrvatski jezik Organizacijska jedinica Sastavljeno i nesastavljeno pisanje riječi. Pisanje riječi iz stranih jezika. Narječja u hrvatskome jeziku. Funkcionalni stilovi. Kako napisati seminarski rad, molbu, životopis. Opis i podjela glasova. Glasovne promjene. Prozodijski sustav. Riječ - promjenjive i nepromjenjive vrste riječi. Sklonjive riječi i njihove gramatičke kategorije. Prezentacija 14_5_HRT3_3_razred . HRVATSKI JEZIK Hrvatski jezik. Vrste riječi (imenice, glagoli, pridjevi) Matematika. Izvođenje više računskih radnji (redoslijed izvođenja računskih radnji) Priroda i društvo. Promet na geografskoj karti (geografska karta, kopneni, zračni i vodeni promet) Sat razrednika . Učiti kako učiti. Tjelesna i zdravstvena kultura. Vježbajmo zajedno.

Prezentacija (pptx) - pridjevi Prezentacija (slideshare)pridjevi 2 Poigraj se: Razvrstaj pridjeve Slagalica, pridjevi Razvrstaj riječi na imenice, glagole i pridjeve Slagalica, vrste riječi Razvrstaj riječi Imenice Vrste glagola radnj Predmetna nastava - Hrvatski jezik !. Riječi ISTOGLASNICE( Isto se pišu, različito znače, tipa. MIŠ-MIŠ) zovu se stručnim terminom_____ 2. Napiši kraticom naziv . Hrvatka akademija znanosti i umjetnosti_____ 3. Analiziraj ove rečenice i odredi vrste: a) Kad se oluja polako stišala,/ Nastavi čitati → Objavljeno u Hrvatski jezik | Komentiraj. 13. 5. 2020. Nastavna jedinica. 2. razred Hrvatski jezik / Ostalo Preuzmite: Datoteke: Enigmatika - Božična igraonica.doc (*.doc, 337.5 KB) - Lima Pohvalnica.doc (*.doc, 40 KB) - Marina Igra - Red riječi u rečenici.doc (*.doc, 406 KB) - Božana Igra - uz S. Kolar Nogometna utakmica.doc (*.doc, 25 KB) - Ivan BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST II RAZRED ( 3 časa sedmično-105 časova godišnje) PREGLED PROGRAMSKIH SADRŽAJA I JEZIK (OBRADA I PONAVLJANJE) ( 22 časa) • Temeljni pojmovi i određenje morfologije; Osnovne jedinice morfološke analiz

Video: Nepromjenjive riječi ukratko - YouTub

Hrvatski jezik za 5

Gramatička kategorija predstavlja razred (vrstu) u koji se svrstavaju pojedine riječi ili oblici riječi s obzirom na svoje gramatičke osobine. Vrste gramatičkih kategorija: 1. kategorija vrste riječi ( promjenjive i nepromjenjive riječi 2. razred Hrvatski jezik / Jezik Preuzmite: Datoteke: Imenice - VIP.doc (*.doc, 28.5 KB) - Marina289 Imenice/Jesne rečenice - VIP.doc (*.doc, 27 KB) - Mare Imenice.

HRVATSKI JEZIK 2. r. SŠ Nepromjenjive riječi veznici ..

Igre : nepromjenjive riječi - Sjedi5 edukativne igreSjedi5

Vrste rijeci Test

Vrste riječi - Kviz Profil Klet

Prilozi usklici prijedlozi čestice - Nastavna sredstvaHrvatski 5 razred nepromjenjive riječi - Nastavna sredstva
 • Ein einfaches leben führen.
 • Art 6 rom ii vo.
 • The gaslight anthem get hurt übersetzung.
 • Känguru kaufen österreich.
 • Promotion ksbf hu berlin.
 • Lose it app deutsch.
 • Myspace löschen 2018.
 • St club rostock ab 16.
 • Theatercafe freiburg silvester.
 • Outlook checkbox einfügen.
 • Deutsche musik text.
 • Pullman city quadtreffen 2017.
 • Mtb esslingen.
 • Bangladesh flut.
 • Winterdienstfahrzeuge mieten.
 • Doppelherz omega 3.
 • Hymer preisliste 2019.
 • Clock time c.
 • Stvo auf privatgelände.
 • Homeschooling deutschland ausnahmen.
 • Ldr music.
 • Geh mal reisen bangkok.
 • Berühmte samurai.
 • Verzicht versorgungsausgleich notar.
 • Berker 303520.
 • Focus online neuburg miete.
 • Cash for apps generator.
 • Kommt ehemann zurück.
 • Google spam mail melden.
 • Kreativ wiesbaden 2019.
 • Blasrohr training.
 • Paydirekt pokerstars.
 • Staunässe landwirtschaft.
 • Loft berlin kaufen kreuzberg.
 • Blogeintrag schreiben spanisch.
 • Endemol tochterunternehmen.
 • Krafttraining für läufer geräte.
 • Www.friv.com 2012.
 • Dream on with you.
 • Lalala song 2018.
 • Männer lange haare haarausfall.